جستجو در پایگاه اینترنتی کنگره مدیریت
Loading
اخبار روز
بهره وری سازمان های دولتی

بهره وري سازمانهاي دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مؤلفه هاي توسعۀ آن کشور محسوب میشود.


ادامه مطلب ...

روش های تحقیق در بازار وتفاوت آن با تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی می‌تواند برای یک کسب‌وکار مشخص کند که چه محصولات یا خدمات جدیدی ممکن است سودآور باشند 


ادامه مطلب ...

استراتژی بازار محوری

در اين مقاله ضمن بررسي ابعاد استراتژي بازار محوري به رابطه ي آن با اهداف بازاريابي توجه شده است . 


ادامه مطلب ...

مدیریت انتقال تکنولوژی

اهميت تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروزمشخص است . تكنولوژي در دامان دانش پرورش مي يابد.


ادامه مطلب ...

مدیریت بودجه

7 شهریور 1395

 کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه مديريت و صنعت که یکی ازمحورهای اصلی آن مدیریت بودجه و بودجه ریزی می باشد در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. است برای تعیین و تدوین یک بودجه لازم است تا هر یک از سه نوع فعالیت عمده‎ای را که عبارت از: برنامه‌‌ریزی،‌ متناسب‌کردن و کنترل‌کردن است، ‌در نظر گرفت. طرح و پیاده کردن یک بودجه به ایفای نقش مؤثر و فعالیت رئیس‌های هریک از بخش‌ها و آگاهی آنان بر مجموعهٔ هدف‎های تعیین شده نیازمند است و برای آن اهمیت ویژه دارد. قسمت حسابداری موظف است تا هریک از دیگر بخش‌ها را به میزان رشد و دستیابی بر مجموعهٔ اهداف بودجه آگاه سازد و برای آن که بودجه‎ای بتواند مفهوم و معنای یک بودجهٔ اقتصادی شکوفا به خود بگیرد، می‎بایست که به ‎طور بسیار دقیق و منظم برنامه‎ریزی شده باشد. بودجه یک کمیت تجاری است و لازم می‎آید تمام عوامل مربوط به یک رشته کارهای تجارتی دربارهٔ آن مطالعه گردد و پس از این مطالعه ممکن خواهد بود که هدف‌های آینده را تعیین و شیوه‎های دست‎یابی بر آنها را برنامه‎ریزی نمود. با توجه به این واقعیت که هر یک از بخش‌های هتل درکار آماده‌سازی بودجه و تعیین بار مالی آن دارای نقش ویژه خواهند بود، هماهنگ‌‌‌سازی تلاش‌های آینده ممکن خواهد گشت.

تعیین صحیح بودجه در فعالیت‌های اقتصادی یک گرایش واقعی به سوی حقایق انکار‎ناپذیر است و برای مدیریت هتل این امکان را به‎وجود می‎آورد که به‌ جای توجه به اعداد و ارقام موهوم و خیالی با معیارهای ملموس و زنده و حقیقی سروکار داشته باشد، هدف‌های خود را با توجه به همان واقعیت‌ها تعیین و پیگیری نماید. پس از تعیین و تدوین بودجه و مشخص ساختن برنامه‎های آینده بر عهدهٔ مدیریت است که هدف‌های بودجه را برای رده‎های مختلف سرپرستان و مسئولین تشریح نماید و بدین ترتیب هر یک از کارمندان و کارکنان هتل را به انجام فعالیت بیشتر و بهتر برمی‌انگیزد.

گزارش‌های دوره‎ای بخش حسابداری به دیگر قسمت‌های هتل می‎تواند مؤثر بودن کنترل مدیریت بر بودجه و میزان دست‎یابی بر اهداف تعیین‎شده را نشان دهد. این گزارش‌ها می‎تواند مبنائی برای انگیزش رئیس‌های بخش‌های در جهت نیل به هدف‌های اقتصادی و حفظ و اعتلای دستاوردها باشد. بودجه‎بندی هتل در واقع تعیین‎‌کنندهٔ نقش واقعی آن در فعالیت‌های اقتصادی است و حجم این تلاش‌ها را تا پایان دورهٔ مالی تعیین‎شده در وضع و موقعیت مشخص حفظ می‎نماید. و دیگر این که ارقام و اعداد مالی واقعی و نهائی حاصل از تلاش‌های انجام‎ شده را جهت رسیدگی و کنترل دراختیار می‎گذارد و طرح‎ریزی یک بودجه متعادل و مناسب برای دورهٔ فعالیت‌های بعدی را ممکن می‎سازد.

  روش بودجه ‎بندی

مدیریت هتل بایستی بر تمام کارها و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های هتل به هنگام برنامه ‎ریزی و طرح بودجه نظارت داشته باشد و آن را مورد بررسی قرار دهد. مسئولیّت اعمال نمایندگی از سوی مالک یا مالکین یا شریکان هتل بر نحوهٔ به‎ کارگیری بودجه به عهدهٔ مدیریت است. وی به‎ منظور طرح و تدوین بودجه یک گروه ویژه به‎ نام (کمیتهٔ بودجه) تشکیل می‎دهد. این کمیته به تعیین مدیریت و شامل افرادی به شرح زیر خواهد بود: کنترل‎کننده،‌ رئیس امور مالی، مدیر‌ نوشابه و غذا، مدیر فروش و سرپرست هریک از بخش‌هائی که حضور آنها در کمیته ضروری تشخیص داده شود. تقریب‌های بودجه توسط هر یک از بخش‌های هتل برآورد می‎شود تا پس از بررسی توسط این کمیته به طرح اصلی بودجه اضافه شود.

در جلسه‎ای که با حضور مدیران قسمت‌ها تشکیل خواهد گردید، می‎باید که به هر یک از مدیران فرصت داده شود تا از برآوردهای داده شده‎اش دفاع نماید و دربارهٔ آنها توضیح دهد. پس از انجام مشورت‌های لازم و ارائه گزارش‌های نهائی و حصول توافق بر روی هریک از پیشنهادها و نظریه‌های پذیرفته و همچنین تأیید از سوی کمیته،‌ بودجه‎های تصویب ‎شده به هریک از قسمت‌های مختلف هتل توزیع می‎گردد و مدیران بخش‌ها از ماهیت اهداف هتل و نقشی که از قسمت زیر مسئولیت آنها انتظار می‌رود آگاهی می‌یابند.

هنگام تخمین بودجهٔ‌ یک بخش، مدیر آن قسمت مجموعهٔ طرح‌های کنترل شده توسط بخش خود را به حسابداری ارجاع می‎دهد. کنترل‌کنندهٔ هتل بایستی هر یک از مدیران بخش‌ها را از فقره‌های درآمد و هزینه‌‎هائی که در مورد آنها مسئولیّت دارد آگاه سازد. مدیران قسمت‌ها و همچنین کنترل‌کننده باید از نزدیک در تخمین و برآورد میزان فعالیت‌ها و اهمیت نقش آنها در آیندهٔ هتل به‎طور مشترک فعالیت نمایند. بخش حسابداری فرم‌های مربوط به برآورد بودجه را فراهم می‎سازد و فقره‌‌های مربوط به درآمد و هزینه را لیست می‎نماید. همچنین اطلاعات لازم پیرامون طول زمانی بودجه و پایان دورهٔ آن را به ‎منظور تکمیل برآوردها به‎ دست می‎دهد. سپس مدیران بخش‌ها این آگاهی‌ها و اسناد مربوط به آنها را برای صرف مخارج معین و برآورد حجم معاملات آینده و دیگر مخارج و همچنین تخمین درآمدها و دیگر عوامل متغیر موجود در هر یک از بخش‌ها به کار می‎گیرند.

  انواع بودجه

روش‌های متفاوتی برای بودجه‎بندی وجود دارند که برای رعایت اختصار، فقط به بیان سه نوع از معروف‎ترین و ساده‎ترین آنها می‎پردازیم:

۱. بودجه درخواست شده.

۲. بودجه داده شده‎.

۳. بودجه انعطاف‎پذیر.

در بودجه‎ بندی نوع اول، یک مدیر بخش برای یک دورهٔ حسابداری و فعالیت معین تقاضای مقداری پول می‎نماید و فرض کنیم این مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال باشد. این مقدار به وی پرداخت می‎گردد که بایستی آن را تا فرارسیدن دورهٔ بعد و در جهت اهداف تعیین ‎شده هزینه کند. در بودجه‎بندی نوع دوم مقدار معینی پول در اختیار مدیریت یک بخش از هتل قرار داده می‎شود و به وی ابلاغ می‎گردد که در فاصلهٔ زمانی معین باید چه مقدار بودجه را به ‎مصرف برساند. هر یک از روش‌های فوق با اشکال‌هائی همراه است به طورمثال با اجرای آنها نمی‎توان با تغییرات ناگهانی مربوط به شرایط پیش‎بینی‎ نشده به‎طور صحیح مواجه گردید. گفتنی است هنگامی که بودجه معینی در اختیار مدیران قسمت‌ها گذاشته می‎شود آنها تلاش خواهند کرد تا بودجهٔ خود را به تمامی مصرف نمایند و اجرای این روش از سوی مدیران به ‎سبب آن است که از کاهش بودجهٔ‌ اختصاصی خود و در دورهٔ بودجه‎بندی آینده جلوگیری نمایند و بدین ترتیب ممکن است هزینهٔ بودجه به اسراف کشیده شود و به خرج‌های غیرلازم منتهی گردد. مدیران بخش‌ها، بودجه ‎بندی خواسته شده را بر دو نوع دیگر ترجیح می‎دهند.

از آنجا که در این روش بودجه‎ بندی احتمال می‎رود که بودجهٔ اضافی بخش‌ها قطع شود بعضی مدیران سعی دارند تا هر طور شده بودجهٔ خود را هزینه کنند و از این روی تا حدودی باعث اتلاف بودجه می‌‌شوند. بدین ترتیب، باید گفت بهترین طریق بودجه ‎بندی همان نوع سوم یا بودجه ‎بندی انعطاف‌‌پذیر خواهد بود.

  بودجه‎ بندی انعطاف ‎پذیر

استفاده و کاربری این نوع بودجه مستلزم توانائی واکنش در برابر تحولات جاری و ناگهانی و همچنین پاسخگوئی به نیازها و کمبودها خواهد بود که این دگرگونی‌ها در یک بازار رقابتی جنبهٔ حیاتی دارد. این روش بودجه‎بندی امکان می‎دهد که هزینه‎ها فقط در جهت مصارف پرسودتر انجام شوند، ولی نباید از نظر دور داشت که انجام آن همانند پذیرش یک مسئولیت سنگین است و دقت و موشکافی و سخت‎گیری زیاد می‎طلبد. بودجه‎‌های قابل‌انعطاف به ‎صورت یک رشته از حلقه‎‌های مجزائی هستند که با تغییر حجم فروش، قابل افزایش یا کاهش خواهند بود.حجم بودجه توسط مدیر و با توجه به میزان فروش تغییر می‎یابد و به ‎کار گرفته می‎شود، به‎ عنوان مثال، ممکن است بودجه‎ای به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال در زمینهٔ فروش و به‎طور ثابت درنظر گرفته شود و این مبلغ در اختیار یک مدیر بخش قرار گیرد.

اگر حجم فروش نسبت به پیش‎بینی قبلی کاهش یابد مدیر خواهد توانست مبلغی را صرفه‎جوئی (پس‎انداز) کند و بودجهٔ خود را مثلاً به ۷۰۰۰۰۰ ریال تقلیل دهد و همین مبلغ را به ‎کار گیرد. لیک، چنانچه میزان فروش افزایش یابد ممکن است مدیر بتواند بودجه‎ای به مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال درخواست کند و آن را به‎کار اندازد. باید توجه داشت که در هر یک از سه حالت فوق، میزان مخارج مختلف از قبیل بیمه و استهلاک به‎طور یکسان درنظر گرفته می‎‎شود و تغییری نخواهد کرد و این فقره‎ها را مخارج ثابت قلمداد می‎‎کنند.

جدول نمایش یک بودجه انعطاف پذیر

مبلغ به ريال

700000

800000

900000

مخارج غذا

245000

272000

301000

مخارج نوشابه

175000

184000

168000

بيمه

7000

7000

7000

استهلاك

3000

3000

3000

  حوزهٔ بودجه

فرض کنیم که یک مدیر همهٔ مبانی عمومی مربوط به حسابداری توصیف شده توسط سیستم هم‎شکل و یکسانی را که در حسابداری و محاسبات مالی به اجرا درمی‎آید برای هتل پذیرفته باشد. در این‎صورت دو نوع تخمین بودجه برای هتل و هر کدام برای یک گروه متفاوت از بخش‌ها توسط این سیستم توصیه گردیده است:

۱. بودجه برای بخش‌های تولید‎کنندهٔ درآمد ـ مانند اتاق‌ها، غذا و نوشابه.

۲. بودجه برای بخش‎های تولیدی بدون درآمد، مانند خانه‎داری و حفاظت.

توسعهٔ طرح بودجه در رابطه با درآمدها و مخارج پیش‎بینی شده، اساس این تخمین‌ها را تشکیل می‌دهد. طرح و برنامه‎ریزی بودجه با پیروی از این روش بسیار ساده‎تر خواهد بود. مخارج این گروه همانند و همراه با نوسان‌های موجود در زمینهٔ تجارت است و با آن هماهنگی خواهد داشت،‌ همچنین دارای یک درصد ثابت نسبت به‎‌ فروش خواهد بود یعنی باید درصد مشخص و معینی از فروش را برای مخارج درنظر بگیریم. این مقدار را پنج‎ درصد می‎توان درنظر گرفت. تعیین درصد مخارج در مورد بودجه‎بندی با درآمد برعهدهٔ مدیریت است که چه مبلغی را به مخارج اختصاص دهد.

نوع دوم بودجه تا حدودی با اشکال همراه است و علت آن است که برداشت‌ها و قضاوت‌ها دراین موارد تا حدودی جنبهٔ ذهنی و فردی دارد و دربارهٔ میزان تأثیر مخارج صرف شده بر روی سوددهی هتل نظریه و عقاید متفاوتی ابراز می‎گردد. طرح بودجه و اجرای دقیق آن به مدیریت این توانائی را می‎دهد که از تلف‎شدگی‌ها و کارهای بیهوده پیشگیری نماید و یا آن را تا پایین‌ترین میزان ممکن کاهش دهد. با تعیین بودجهٔ دقیق می‎توان یک مطالعهٔ کامل دربارهٔ قسمت‌هائی که مولد درآمد نیستند به‎عمل آورد. هنگام تعیین بودجه بایستی یک محدودهٔ انعطاف‎پذیر برای آن درنظر گرفته شود تا درصورت لزوم و در مواقع اضطراری بتوان برداشت نمود و هم آن را با شرایط زمانی سازگاری داد.

حجم داد و ستد و میزان استفاده حاصل تأثیر مهمی بر روی مخارج حفاظت دارد. هزینهٔ این بخش نیز همانطور که پیش از این یادآور شدیم به همان روش‌های تعیین بودجه برای قسمت‌های دیگر صورت می‎گیرد. برای تعیین بودجه ابتدا مخارج لازم برای فروش را درنظر می‎گیرند، سپس درصد معین و قابل قبولی از آن برای زمینه‎های دیگر اختصاص می‎دهند. این روش نیز که برای هر اتاقی مخارج معین منظور گردد از سوی بعضی مدیران به‎کار گرفته می‎شود. (به طور مثال پس از آماده کردن تختخواب هر اتاق به‎عنوان خوش‌آمدگوئی یک عدد شکلات به‎طور روزانه روی آن قرار می‎دهند، ولی مدیر می‎تواند با توجه به هزینه‎ها این روش را حذف و یا به ‎نحو بهتری ادامه دهد.)

بودجه بندی بر مبنای مدل هزینه

در عصر تکنولوژیهای پیشرفته، بسیاری از سازمانها سعی می کنند برای ایجاد الگویی دقیق و مناسب جهت تعیین بودجه، از روشها و تکنیکهای مدرن استفاده کنند. این سازمانها از مدلهای شبیه سازی کامپیوتری یا روشهای پژوهش عملیاتی برای تعیین بودجه استفاده می کنند. در تئوری، تکنیکی که تمام متغیرها را در نظر گرفته و بتواند پاسخ درستی ارائه دهد، دارای ارزش بالاتری است. اما در عمل تعداد کمی از شرکتها از این روشها استفاده می کنند.

بودجه کل

معمولاً بودجه تخصیص داده شده، در قالب یک بودجه کلی برای تمام فعالیتهای ارتباطی شرکت است، نه یک بودجه تبلیغاتی که صرفاً به امور تبلیغاتی اختصاص یافته است. بنابراین درصدی از فروش، کل بودجه ارتباطات بازاریابی شرکت را تشکیل می دهد. این بودجه تمام عناصر ضروری ارتباطات بازاریابی را تحت پوشش خود قرار می دهد. عناصری نظیر: تبلیغات، پست مستقیم، حضور در نمایشگاهها و غیره.اما ممکن است طراحی وب سایت فعالیتی مجزا در نظر گرفته شود،در نتیجه به آن بودجه مجزایی نیز اختصاص یابد.

حوه ی تقسیم و توزیع بودجه

تقسیم بودجه بین اهداف متفاوت بازاریابی، تصمیمی قضاوتی است که باید پس از گفتگو و مذاکره با تمامی طرفین ذینفع اتخاذ شود. شاخه های اصلی ای که بودجه باید در چهارچوب آن توزیع شود، شامل دو دسته ی اصلی هستند : هزینه های با اولویت اول و    هزینه های با اولویت ثانوی و همچنین جوایز فروش و در مجموع، همه ی عواملی که باعث افزایش یافتن میزان فروش می شوند. هزینه های شرکت در نمایشگاه ها اغلب جزو هزینه های دارای اولویت های اولیه محسوب می شوند. بسیاری از شرکتها این تقسیم بندی ها را انجام نمی دهند و برای همه اهداف و برنامه های بازاریابی خود، فقط یک بودجه ی کلی تعیین و اجرا می کنند. از بین هزینه های بودجه ی بازاریابی، دو مورد نسبتاً قابل توجه هستند: هزینه ی تبلیغات و جوایز فروش. در تخصیص منابع پولی و مالی به این دو هزینه ی بزرگ، باید فاکتور تعادل را در نظر بگیریم . اما اولویت کدامیک از این هزینه ها بالاتر است؟ وقتی بازار با رکود مواجه می شود و حجم فروش کاهش پیدا می کند، معمولاً اینطور است که بودجه های تبلیغاتی به نفع جوایز فروش کاهش می یابند. ولی در شرایطی که وضعیت بازار در حال ثبات یا توسعه است، عکس این قضیه اتفاق می افتد.

علاقه مندان می توانند برای آشنایی با اهداف همایش جامع مدیریت و همچنین اطلاع از تاریخ های همایش لینک های مربوطه را کلیک نمایند. 

برچسب ها: چاپ فوری مقاله ، راهنمای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ، نخستین کنگره بین المللی ، نخستین کنفرانس بین المللی ،نخستین همایش بین المللی ، نخستین کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران، راهنمای نگارش مقاله ، فراخوان مقاله ، ثبت نام ، تدوین مقاله، گواهی پذیرش مقاله ، گواه پذیرش مقالات ، اساتید ، پژوهشگران ،درباره مقاله ،نشریات معتبر ، نشریات ISIو ISC ، چاپ فوری مقاله ، راهنمای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ، نخستین کنگره بین المللی ، نخستین کنفرانس بین المللی ،نخستین همایش بین المللی، مدیریت، مدیریت بودجه، مدیریت بودجه وبرنامه ریزی


755
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
عضویت در خبرنامه همایش

مرکز همایش