جستجو در پایگاه اینترنتی کنگره مدیریت
Loading
اخبار روز
بهره وری سازمان های دولتی

بهره وري سازمانهاي دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مؤلفه هاي توسعۀ آن کشور محسوب میشود.


ادامه مطلب ...

روش های تحقیق در بازار وتفاوت آن با تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی می‌تواند برای یک کسب‌وکار مشخص کند که چه محصولات یا خدمات جدیدی ممکن است سودآور باشند 


ادامه مطلب ...

استراتژی بازار محوری

در اين مقاله ضمن بررسي ابعاد استراتژي بازار محوري به رابطه ي آن با اهداف بازاريابي توجه شده است . 


ادامه مطلب ...

مدیریت انتقال تکنولوژی

اهميت تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروزمشخص است . تكنولوژي در دامان دانش پرورش مي يابد.


ادامه مطلب ...

اهمیت ونقش مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات

23 شهریور 1395

ویژگی منحصر به فرد هزاره جدید که از آن با عنوان عصر اطلاعات یاد می کنند، نو آوری و تغییر سریع است. سازمان های عصر دانش در تمامی سطوح با چالش بزرگ سازگاری پویا مواجهند


کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه معرفی نوآوری های دانش مدیریت وصنعت درحوزه داخلی و بین المللی و تبادل دیدگاه ها، با محوریت مدیریت مالی و سازمان های اقتصادی، مدیریت بازاريابي و ارتباط با مشتريان درآذرماه سال جاری در تهران برگزار می گردد.این گزارش در خصوص مدیریت دانش و اطلاعات که یکی از محورهای این همایش می باشد، تهیه گردیده تا در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

1- مقدمه

ویژگی منحصر به فرد هزاره جدید که از آن با عنوان عصر اطلاعات یاد می کنند، نو آوری و تغییر سریع است. سازمان های عصر دانش در تمامی سطوح با چالش بزرگ سازگاری پویا مواجهند. می توان گفت عصر جدید جولانگاه تاخت و تاز سازمانهایی خواهد بود که قابلیت های متحیر کننده ی دانش را به خدمت خود در آورده اند و از آن در راستای سیر تصاعدی بخشیدن به مزیت رقابتی استفاهد می کنند .

امروزه سازمانها با حجم انبوهی از اطلاعات و دانش روبرو هستند که اداره و بهره برداری صحیح از آن به دغدغه ای بزرگ برای این سازمانها تبدیل شده است. مدیران سازمانهای دانش محور ، فناوری اطلاعات را به عنوان نیروی محرکه و عامل موثر در پیشرفت و موفقیت مدیریت دانش و غلبه بر چالشها به کار می گیرند. مدیریت دانش که فرایند تولید ثروت و ارزش با استفاده از دارایی های فکری و مبتنی بر دانش است . نیازمند سیستمی است که بتواند این فرایند را پشتیبانی کند . فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین عامل تواناساز فرایند مدیریت دانش با سرعت و دقت بالا اجرای فرایند مدیریت دانش را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است . در این مقاله سعی شده است موضوع ارتباط فناوری اطلاعات و مدیریت دانش مورد بحث قرار گیرد.2- مدیریت دانش چیست؟

 مدیریت دانش یک مدل کسب و کار نظام یافته داخلی است که به تازگی در حیطه علوم و سازمانها پدیدار شده و یک طیف وسیع علمی را با تمام منظرهای آن مورد رسیدگی قرار می دهد. این طیف وسیع می تواند، تولید دانش تدوین قوانین علمی و مشارکت علمی را شامل شده و نهایتاً به ارتقای فراگیری و نوآوری منجر شود.

1-2 تعریف علمی مدیریت دانش

 احاطه کردن ابزار فناوری با جریان عادی فعالیتهای سازمانی در قسمتهایی که با یکدیگر هم پوشانی (OVERLAP) دارند.

2-2 چرا مــدیریت دانش مهم است؟

 تمامی تئوریسین های معـــــروف علم اقتصاد و کسب وکار در دنیای امروز، دانش تعریف شده را رمز نهایی و مزیت رقابتی برای شرکتهای مدرن می دانند.

بنابراین، هر روش و یا مدلی که می تواند ارتقای دانش را در خود نگهداری کرده و سپس توزیع آن را شکل دهد، به عنوان رمز موفقیت شرکتهای امروزی دنیا مطرح است.

عوامل متنوعی در جهت توزیع و ارتقا و جذابیت مدیریت دانش توسط یکی از دانشمندان به شرح زیر جمع آوری شده است:

1- شتاب در گامهای ایجاد تغییرات

2- ممانعت از خستگی و فرسایش کارکنان

خصوصاً آنانی که سالها شاهد کوچک شدن و مهندسی مجدد سازمان هستند.

3-ارتقای رویکردهای سازمانی خصوصاً نگاه جهانی بر تجارت از طریق توزیع جغرافیایی اجتماع

4-افزایش سازمانهای شبکه ای در سراسر دنیا

5-ارتقا در دانشی کردن ساخت کالا و ارائه خدمات

6-انقلاب در فناوری اطلاعات

مدیریت دانش را فرآیند ایجاد، تایید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می دانیم. این پنج عامل در حوزه مدیریت دانش برای یک سازمان زمینه آموزش، بازخورد، آموزش مجدد را فـــراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد، نگهداری و احیاء قابلیتهای سازمان مورد استفاده قـــرار می گیرد.

3-2 ایجاد دانش

 ایجاد دانش به توانایی سازمانها در ایجاد ایده هـا و راه حلهای نویــن و مفید اشاره دارد (ماراکاس، 1999). سازمانها با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی با روشهای مختلف به خلق واقعیتها و مفاهیم جدید می پردازند.

4-2اعتبار بخشی به دانش

 اعتباربخشی به دانش، به گستره هایی اشاره دارد که شرکتها می توانند بر روی دانش گذاشته و اثرات آن را بر محیط سازمانی ارزیابی کنند. چرا که باگذشت زمان دانش گذشته نیاز به بازنگری و انطباق با واقعیتهای کنونی دارد.

5-2ارائه دانش

 ارائه دانش حاکی از شیوه هایی است که از آن طریق دانش به اعضای سازمان ارائه می شود. به طور کلی سازمانها می توانند روندهای مختلفی در جهت ایجاد دانش خود اتخاذ کنند. باوجود این، دانش سازمانی در موقعیتهای مختلفی توزیع شده و روندهای مختلفی را در بردارد و در رسانه های مختلف چاپی و الکترونیکی ذخیره شده است.  

6- 2توزیع دانـش

 لازم است که دانـش قبـل از بهـره برداری در سطوح سازمانی در درون سازمان به اشتراک گذارده شود. تعامل بین فناوری های سازمان، فنون و افراد می تواند اثر مستقیم بر دانش داشته باشد. به عنوان مثال، ساختار سازمانی باتوجه به شکل کنترلها و نقشهای سنتی فرصتهای توزیع دانش و تعامل بین فناوری ها، فنون و افراد را کاهش می دهد.

به عبارت دیگر، ساختار افقی سازمانی، تقویت و سیاست درهای باز جریان دانش را در بخشها و افراد سرعت می بخشد.استفاده از پست الکترونیک، شبکه داخلی، گروه خبری به توزیع بهتر دانش در درون سازمان کمک کرده و به واسطه آنها افراد می توانند با یکدیگر از جنبه های مختلف تبادل نظر کنند.

  7-2 کاربرد دانش

 به طور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصولات، خدمات و فرآیند سازمان به کار گرفته شود. اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص کند در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. زمانی که نوآوری و خلاقیت راه پیروزی در جهان امروز است، سازمان باید بتواند دانش مناسب را در جای مناسب به کار گیرد.

8-2 فرهنگ ایجاد دانش

 سازمانها به منظور هدایت دانش فردی در جهت اهداف سازمانی، باید محیطی همراه با اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضا به وجود آورند. (نوناکا و تاکوچی، 1995) و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند. برای بسط «دانش مجموعه» باید هرفعالیتی را در راستای توسعه تعامل منطقی بین کارکردها هدایت کرد. خلاصه اینکه، مدیریت دانش به تغییر فرهنگ همکاری و فرآیندهای تجاری به منظور ممکن ساختن اشتراک اطلاعات اشاره دارد. این کار همانند فعالیت در زیر مجموعه فرهنگی و اجتماعی است.

9- 2نقشها و مهارتهای مدیریت دانش

 با دانش دیگران می توانیم صاحب دانش شویم، ولی با عقل دیگران نمی توانیم عاقل شویم.

میشل دمونتان (MICHEL DE MONTAIN) معتقد است که به منظور پاگرفتن مدیریت دانش سازمانها باید مجموعه ای از وظایف و مهارتها را در زمینه دریافت توزیع و استفاده از دانش ایجاد کنند. وظایف راهبردی و رهیافتی زیادی برای تحقق یافتن وجود دارد و این فرض که شرکت به راحتی می تواند فعالیتهای مدیریت دانش خود را در صدر بقیه رهیافتها قرار دهد فرضی غیرواقعی به نظر می رسد. تنها انسانهـا ارزش افزوده هایی را می آفرینند که داده ها و اطلاعات را به دانش تبدیل می کند. موفق ترین سازمانها، آنهایی هستند که مدیریت دانش را به جزئی از کار کارکنان خود تبدیل کرده اند. البته معمولاً «مدیریت دانش» از طریق انجام وظیفه تمام وقت تعدادی از کارکنان ستادی دانشکار، می تواند به پدیده ای فراگیر تبدیل شود.

10- 2کارکنان دانش مدار

 کارشناسان و متخصصان، نقش عمده ای در موفقیت مدیریت دانش ایفا می کنند، اما فعالیتها و نگرشهای کسانی که برای انجام کارهایی غیراز مدیریت دانش حقوق می گیرند، در موفقیت این نوع مدیریت نقشی مهمتر دارد. مدیران برنامه ریزی، تحلیلگران تجاری. مهندسان طرح و تولید و حتی منشیها و مستخدمان، از جمله مهمترین مدیران دانش به شمار می آیند. تمام آنها در کارهای روزانه خود به خلق، جستجو، تسهیم و استفاده از دانش احتیاج دارند. به این ترتیب، شکی نیست که مدیریت دانش باید بخشی از وظایف همه کارکنان بدل شود.

اولین وظایف هر فرد متعهد به دانش، با کارهای روزمره مدیریت دانش ارتباط دارد. بعضی از این کارها کاملاً فنی هستند. ساخت یا بازسازی پایگاه دانش، نصب و نگهداری نـــرم افزارهای دانش محور (مانند لوتوس نوتز)، نمونه هایی از این نوع کارهای فنی است.

کارهای روزانه دانش، کارهایی معمولی هستند اما مدیریت دانش، مستلزم انجام کارهای جالب و جدید است. هماهنگی، کتابداری، گزارشگری، ویرایشگری، گردآوری دانش و نظایر آنها، نمونه هایی از این نوع کارها هستند.

11- 2مدیر ارشد دانش

 به تازگی بسیاری از شرکتهای آمریکایی و معدودی از شرکتهای اروپایی، به استخدام مدیران ارشد دانش برای هدایت امور مدیریت دانش خود پرداخته اند. در برخی از این شرکتها، سمتهایی نظیر مسئولان ارشد آموزش ایجاد شده است. این مسئولیتها نقشهایی مربوط به همین مباحث بوده و شامل مدیــریت دانش و ترویج یادگیری سازمانی می شوند. این سمتها، سمتهایی مدیریتی در سطوح روسای ارشد اطلاعاتی، ریاست دوایر منابع انسانی سازمان و رهبری واحدهای تجاری و عملیاتی هستند.

 3- فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات بسیار از علم رایانه وسیع‌تر (و مبهم تر) است. این اصطلاح در دهه ۱۹۹۰ جایگزین اصطلاحات پردازش داده‌ها و سیستم‌های اطلاعات مدیریت شد که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹60 بسیار رایج بودند. فناوری اطلاعات معمولاً به تولید و پردازش و نگهداری و توزیع اطلاعات در موسسات بزرگ اشاره دارد.

دانش فناوری اطلاعات و رایانه با هم فرق می‌کنند، البته در موارد زیادی با هم اشتراک دارند. اگر علم رایانه را مشابه مهندسی مکانیک بگیریم، فناوری اطلاعات مشابه صنعت حمل و نقل است. در صنعت حمل و نقل، خودرو و راه‌آهن و هواپیما و کشتی داریم. همه این‌ها را مهندسان مکانیک طرح می‌کنند. در عین حال در صنعت حمل و نقل مسائل مربوط به مدیریت ناوگان و مدیریت ترافیک و تعیین استراتژی حمل و نقل در سطح شرکت و شهر و کشور مطرح است که ربط مستقیمی به مهندسی مکانیک ندارد اما بی شک فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مهمترین مقوله در این ضمینه است

 همچنانکه  به  ‌وسیله    «انجمن فناوری اطلاعات   آمریکا  (ITAA‎)»  تعریف شده است،  «به  مطالعه،  طراحی،   توسعه، پیاده ‌ سازی،  پشتیبانی  یا   مدیریت سیستم‌های   اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا   برنامه‌های    نرم‌افزاری    و سخت‌افزار رایانه  می‌پردازد».  به طور کوتاه،  فناوری  اطلاعات  با   مسائلی مانند    استفاده     از   رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات  به  شکلی  مطمئن و امن انجام پذیرد. اخیرا  تغییر اندکی در این  عبارت داده می‌شود  تا   این اصطلاح به طور روشن دایره  ارتباطات الکترونیک را نیز شامل گردد. بنابراین عده‌ای بیشتر مایلند تا عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (Information and Communications Technology) یا به اختصار (ICT) را بکار برند.

 

4- فناوری اطلاعات و بازاریابی کسب و کار

تفاوت های بسیاری بین بازارهای کسب و کار مربوط به مصرف کنندگان حقیقی با بازارهای کسب و کار مربوط به مصرف کنندگان حقوقی (شرکتهای تجاری) وجود دارد که از این جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

در ارتباط با مصرف کنندگان حقوقی کالاها و خدمات برای مصارف شخصی خریداری نمی شوند.

مصرف کنندگان حقوقی تمایل به داشتن حجم معینی از خرید و فروش را دارند.

در ارتباط با مصرف کنندگان حقوقی خریدار و فروشنده تمایل دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و این ارتباط آنها تداوم داشته باشد.

رابطه بین خریدار و فروشنده در کسب و کار زمانی که هر دو شرکت باشند به یکی از دو صورت زیر می باشد :

اینترنت

نوعی از شبکه تبادل اطلاعات مانند EDI

سازمانها از طریق منابع انسانی بر یکدیگر تاثیر می گذارند اینترنت روش جدیدی را برای ارتباط نیروهای انسانی شرکتها فراهم اورده است لذا قابلیت جدیدی جهت بازاریابی کسب و کار و ارتباطات تجاری شرکتها با یکدیگر می باشد. همان طور که توسعه سیستمهای برنامه ریزی منابع شرکت (ERP ) تغییرات چشم گیری را در مدیریت شرکتها ایجاد کرده است اینترنت نیز تعاملات و مبادلات بین شرکتها را دچار دگرگونی و تغییرات اساسی کرده است.

5- مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات

مهمترین وجه مشترک بین مدیریت  دانش و مدیریت اطلاعات به مفهوم مدیریت ( اجرا، سرپرستی،برنامه ریزی و سازماندهی ) بر می گردد. علاوه بر این چون دانش نوعی از اطلاعات است ، مدیریت دانش نیز نوعی از مدیرت اطلاعات محسوب می شود. می توان گفت مدیریت دانش ، فراتر از مدیریت اطلاعات است.مدیریت اطلاعات بر چگونگی ایجاو و ترکیب اطلاعات توجه دارد، در حالیکه مدیریت دانش کار ایجاد و ترکیب دانش را انجام می دهد. علاوه بر این مدیریت اطلاعات دیدگاهی جزءنگر و مدیریت دانش دیدگاهی کل نگر است.

 از آنجا که فرایندهای مدیریت دانش تخصصی تر است و دیدگاهی کل نگر دارد، برخی فعالیت ها که در فرایند مدیریت دانش دیده می شود، در فرایند مدیریت اطلاعات وجود ندارد.بر این اساس می توان گفت مدیریت دانش به برقراری ارتباط، کسب تجربه از دنیای پیرامون و دانش اندوزی می پردازد. در حالیکه در فرایند مدیریت اطلاعات فقط می توان اطلاعات و دانش را طبقه بندی کرد.

که بااستفاده صحیح از فناوری اطلاعات می توان به طبقه بندی و توزیع دانش پرداخت.بدون فناوری اطلاعات برای گسترش و عرضه دانش ، مبادلات دانش بی گمان نحلی و محدود خواهد بود. کمبود وقت برای جستجوی دانش ، دانش آفرینی و مبادله آن برای سازمانها مشکلی زیر ساختی به شمار می آید.

 6- نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش

دانش ممکن است به وسیله شبکه های غیر رسمی و خود سامان یافته در شرکت هایی که به مرور نظام مند می شود به وجود آید . محفل های علمی، متشکل از افراد مطلع که به دلیل علاقه های مشترک گرد هم می آیند. معمولا از طریق گفت گو های رودر رو ، تلفنی و یا از طریق پست الکترونیک و شبکه هایارتباطی به وجود می آید.

 

در سالهاي اخير پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه فناوري اطلاعات به وجود آمده است كه امكانات جديدي را براي فرايند مديريت دانش به وجود آورده است.

براي مثال ابزارهايي مانند نخازن داده ها با ظرفيت بالا،سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري (DSS) و ظهور سيستم هاي الكترونيكي پشتيباني عملكرد (EPSS)  كمك هاي زيادي به مديريت دانش كرده اند. تعداد روز افزون كامپيوتر هاي شخصي و شبكه هاي ارتباطي با كسب و حفظ دانش جديد، براي سازمانها امكان كسب موقعيت هاي رقابتي بهتر را فراهم مي كند.

شبكه هاي كامپيوتري مي تواند بين افرادي كه داراي اهداف مشترك ولي از نظر جغرافيايي پراكنده اند ، ارتباط برقرار كندو ايده و خلاقيت شان را فراسوي مرزهاي زماني و مكاني تسهيم و تركيب كند .

بيشترين ارازش فناوري اطلاعات در مديريت دانش ، افزايش قابليت دسترسي به دانش و تسريع انتقال آن است.

فناوري اطلاعات امكان بيرون كشيدن دانش را از ذهن صاحبان دانش فراهم مي سازد. سپس با فن آوري مي توان آن دانش را در قالب هاي منظم گنجاند و به ديگر اعضا ي داخلي  و شركاي تجاري سازمان در سراسر جهان منتقل كردو به رمزگذاري و گاهي به خلق آن كمك كرد.

  7- مديريت دانش و فناوري اطلاعات

مديريت دانش فرايندي است كه دانش توليد شده در طول زمان را مديريت مي كند.با مروري بر ادبيات دانش مي توان توافق بر سر گامهاي اساسي زير را مشاهده كرد:

1- 7  كسب دانش

2-7   سازماندهي دانش

3- 7  تسهيم دانش

4- 7  بكار گيري دانش

 تا به حال هيچ فناوري اطلاعاتي نتوانسته هر چهار مرحله دانش را پوشش دهد. معمولا فناوري ها قسمتي از فرايند فوق را پشتيباني مي كنند. براي مثال سيستم هاي خبره و سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري مي توانند براي ايجاد دانش به كار روند . مخازن داده ها براي ذخيره سازي دانش و اينترنت براي انتشار آن بكار مي رود.

 8- ابزارهاي فناوري اطلاعات در مديرت دانش

 1-8-ورودي هاي دانش

  او لين نقطه شروع تعامل مديريت دانش و فناوري اطلاعات ، ابزار جمع آوري دانش است. اين ورودي هاي عبارتند از : اسكنر، ميكروفن ها ، هارد ديسك و ابزارهاي جستجو

 2-8- پايگاه داده ها

 پايگاه داده ها حاوي اطلاعات اساسي مثل اطلاعات فروشندگان، فراورده ها،آمار فروش ،اطلاعات مشتری و ... هستند.

3-8- موتورهاي بازيابي اطلاعات

  اين ابزار به عنوان واسطه اي براي دسترسي به پايگاه هاي دانش ، مورد استفاده قرار مي گيردو نقش بسيار مهمي در سيستم هاي مديريت دانش دارد.يك موتور جستجو امكان دسته بندي اطلاعات ، رتبه بندي سايت ها و موارد ديگر را كه سبب بالارفتن سرعت و دقت انتقال دانش ميشود را در اختيار مي گذارد.

4-8-سيستم الكترونيكي مديريت اسناد(EDMS)

  بسياري از اطلاعات مهم سازمان ها در اين سيستم دخيره و محافظت مي شود.

5-8-انتشارات اكترونيكي

اينترنت و اكسترانت از مهمترين انتشارات الكترونيكي هستند. علاوه بر آن وب نيز نقش اساسي در انتشار دانش دارد.

6-8- تابلوي اعلانات الكترونيك

همه كاركنان مي توانند پيام هاي خورد را روي آن قرار دهند. همچنين يكي از ابزارهاي مهم براي تبديل دانش ضمني به دانش صريح است.

9- مشكلات دانش و فناوري

همه مطالب بالا در حالي است كه فقط مشكل يافتن محل دانش حل شده است ولي قضاوت درباره ارزش و صحت دانش را دو چندان كرده  است.اكثر كساني كه از امكان جستجوي اينترنت استفاده مي كنند ، زمان بسياري را صرف مي كنند تا در ميان كوهي از اطلاعات بي ارزش ، چند مطلب با ارزش را پيدا كنند .

با اين ترتيب به دانش عرضه شده در اينترنت نمي توان اعتماد كرد.

 چنين شبكه هايي به ويرايشگران حرفه اي دانش و متخصصان فناورري اطلاعات نياز دارد. چرا كه بدون كمك اين عناصر، بخش اعظم دانش در اذهان كارشناسان باقي خواهد ماند. همچنين زماني كه شركت ها فاقد زير ساخت هاي مناسب براي انتقال دانش با سازوكارهايي كارآمد براي بازار باشند ، موانع مبادلات تجاري باز هم ظهور خواهد كرد.

در نتيجه فناوري اطلاعات به تنهايي سازمان را به سازمان دانش آفرين تبديل نخواهد كرد. مديريت دانش ، سيستمي فني –اجتماعي است و تركيب  فناوري اطلاعات ، استرات‍ژي ، ساختار و رهبري بايد مورد توجه قرار گيرد.

 10- نتیجه

مدیریت دانش موضوع ساده ای درباره ذخیره بازیابی انتقال اطلاعات نیست بلکه بیشتر تعبیر و سازماندهی اطلاعات از جهات مختلف است. تنها با تغییر فرهنگ سازمانی است که می توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد، فناوریها و فنون را در سازمان خود تغییر داد. وقتی محیط پویا و پیچیده است، برای سازمانها ضروری است به طور پیوسته دانش جدید را به شکلی ایجاد، اعتبار بخشی و کاربرد در محصولات و خدمات خود به کار گیرد.

استفاده از فناوری باعث بهره وری افراد و انسجام اطلاعات در درون سازمان شده و سیستم های اجتماعی تعبیر اطلاعات را از طریق ارائه دیدگاههای مختلف در یک زمینه انجام می دهند.

بدينوسيله از كليه علاقمندان دعوت به عمل می آید، جهت ارسال مقالات از طریق سایت کنگره جامع مدیریت ایران  و براساس ضوابط مندرج در سايت اقدام نمایند.

برچسب ها : همایش مدیریت ، همایش بین المللی مدیریت جامع ، معرفی همایش مدیریت جامع، گواهی مدیریت ، گواهی نامه همایش مدیریت ، کارشناسی ارشد مدیریت ، دکترا مدیریت ،PHD، مقاله مدیریت ، پوسترمدیریت ، مجلات برتر مدیریت ، فراخوان مقاله مدیریت ، پایان نامه مدیریت، جزوه های ارشدمدیریت ، کنکور ارشدمدیریت ، گواهی نامه کنگره مدیریت، گواهی نامه کنفرانس مدیریت ، کنگره بین المللی مدیریت ، کنفرانس بین المللی مدیریت ، همایش بین المللی مدیریت، مدیریت مالی، مدیریت مالی و سازمان های اقتصادی، مالیات و مدیریت درآمد، مدیریت بودجه، بودجه بندی، سرمایه گذاری ملی، بازاریابی مالی، مدیریت ریسک، مدیریت مالی شرکت‌ها، مدیریت دانش، مدیریت تبلیغات، مدیریت پولی، مدیریت پولی و بانکی، مدیریت بانکی 


841
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
عضویت در خبرنامه همایش

مرکز همایش